1

2

Quality for all

Vahterus Oy acquired Raucell's business on July 31, 2020

Production of Raucell’s product will continue in Riihimäki and sales will be transferred to Vahterus sales organization. The entire business of plate heat exchangers manufactured under the Raucell brand will be transferred to Vahterus business from August.

For existing orders and requests for quotations, please contact the addresses below:
ville.kesala(at)vahterus.com
or sales(at)vahterus.com

HELT SYRAFAST RAUCELL PLATTVÄRMEVÄXLARE

 • Helt svetsad konstruktion – Primära och sekundära kretsar och alla ytor av syrafast rostfritt stål, AISI316L eller SMO254.
 • Uttag på värmeväxlarens kant. Inga flödehål i värmeväxlarens plattor. Hela ytan överför värme.
 • Plattorna är svetsade ihop på kanterna och bildar yttre manteln. Inga tätningar.
 • Inga fästpunkter mellan plattorna som samlar smuts. Inga lösliga vattenfauna, giftiga lödningsplattor av koppar eller av andra metaller.
 • Valfria uttagstorlekar. Färdiga spol- och CIP-diskkoplingar. Miljövänlig CIP-disk av organisk smuts med lutvatten som kan ledas direkt till avloppet.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

 • Papper- och massaindustrin
 • Livsmedelindustrin
 • Energi-industrin
 • Kemi-industrin
 • Metallindustrin
 • Kylteknik
 • Marinindustrin
 • Byggindustrin
 • Kundernas specialtillämpningar

Kontakt Information

Raucell Oy

Tehdaskylänkatu 11 B
FI-11710 Riihimäki, Finland

GSM +358 44 742 7035
Tel. +358 19 739 554
E-mail: sales[at]vahterus.com
www.raucell.com

Patent

Uppfinningen avser en ändkonstruktion till ett tryckkärl, mest lämpligen till en värmeväxlare av plattyp, för att minska påverkningarna av rörelseändringar och vibrationer orsakade av variationer i det inre trycket och temperaturen. Det väsentliga med uppfinningen är att änden är uppbyggd av en värmeväxlarplatta 1 och av ett ändparti 3 så, att ändpartiet 3 genom svetsning är fogat till värmeväxlarpaketets 8 yttre mantel så, att det bildar en sluten kammare 5 i värmeväxlarens ände, i vilken kammarae 5 det förs in och/eller skapas ett tryck 7 som är högre än den utvändiga trycknivrån och som genom förmedling av värmeväxlarplattan 1 tar emot och dämpar den vibration och de tryckslag som förekommer i värmeväxlarens mediekretsar och som är skadliga för värmeväxlarens konstruktion.

FI126717 B (2017)

Teknologi
EPO 0903554 B1 (2004)
FI 79409 (1989 Original)
Teknologi Licensering

Kontakt Information

Raucell Oy

Tehdaskylänkatu 11 B
FI-11710 Riihimäki, Finland

GSM +358 44 742 7035
Tel. +358 19 739 554
E-mail: sales[at]vahterus.com
www.raucell.com

Patent

Uppfinningen avser en ändkonstruktion till ett tryckkärl, mest lämpligen till en värmeväxlare av plattyp, för att minska påverkningarna av rörelseändringar och vibrationer orsakade av variationer i det inre trycket och temperaturen. Det väsentliga med uppfinningen är att änden är uppbyggd av en värmeväxlarplatta 1 och av ett ändparti 3 så, att ändpartiet 3 genom svetsning är fogat till värmeväxlarpaketets 8 yttre mantel så, att det bildar en sluten kammare 5 i värmeväxlarens ände, i vilken kammarae 5 det förs in och/eller skapas ett tryck 7 som är högre än den utvändiga trycknivrån och som genom förmedling av värmeväxlarplattan 1 tar emot och dämpar den vibration och de tryckslag som förekommer i värmeväxlarens mediekretsar och som är skadliga för värmeväxlarens konstruktion.

FI126717 B (2017)

Teknologi
EPO 0903554 B1 (2004)
FI 79409 (1989 Original)
Teknologi Licensering