1

2

Quality for all

HELT SYRAFAST RAUCELL PLATTVÄRMEVÄXLARE

 • Helt svetsad konstruktion – Primära och sekundära kretsar och alla ytor av syrafast rostfritt stål, AISI316L eller SMO254.
 • Uttag på värmeväxlarens kant. Inga flödehål i värmeväxlarens plattor. Hela ytan överför värme.
 • Plattorna är svetsade ihop på kanterna och bildar yttre manteln. Ingen “Plate and Shell” -kassett konstruktion. Inga tätningar.
 • Inga fästpunkter mellan plattorna som samlar smuts. Inga lösliga vattenfauna, giftiga lödningsplattor av koppar eller av andra metaller.
 • Valfria uttagstorlekar. Färdiga spol- och CIP-diskkoplingar. Miljövänlig CIP-disk av organisk smuts med lutvatten som kan ledas direkt till avloppet.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

 • Papper- och massaindustrin
 • Livsmedelindustrin
 • Energi-industrin
 • Kemi-industrin
 • Metallindustrin
 • Kylteknik
 • Marinindustrin
 • Byggindustrin
 • Kundernas specialtillämpningar

Kontakt Information

Raucell Oy

Räiskylänkatu 10
FI-11120 Riihimäki, Finland

Tel. +358 19 739 554
GSM +358 40 500 2483
E-mail: sales[at]raucell.com
www.raucell.com

Patent

Uppfinningen avser en ändkonstruktion till ett tryckkärl, mest lämpligen till en värmeväxlare av plattyp, för att minska påverkningarna av rörelseändringar och vibrationer orsakade av variationer i det inre trycket och temperaturen. Det väsentliga med uppfinningen är att änden är uppbyggd av en värmeväxlarplatta 1 och av ett ändparti 3 så, att ändpartiet 3 genom svetsning är fogat till värmeväxlarpaketets 8 yttre mantel så, att det bildar en sluten kammare 5 i värmeväxlarens ände, i vilken kammarae 5 det förs in och/eller skapas ett tryck 7 som är högre än den utvändiga trycknivrån och som genom förmedling av värmeväxlarplattan 1 tar emot och dämpar den vibration och de tryckslag som förekommer i värmeväxlarens mediekretsar och som är skadliga för värmeväxlarens konstruktion.

FI126717 B (2017)

Teknologi
EPO 0903554 B1 (2004)
FI 79409 (1989 Original)
Teknologi Licensering

Kontakt Information

Raucell Oy

Räiskylänkatu 10
FI-11120 Riihimäki, Finland

Tel. +358 19 739 554
GSM +358 40 500 2483
E-mail: sales[at]raucell.com
www.raucell.com

Patent

Uppfinningen avser en ändkonstruktion till ett tryckkärl, mest lämpligen till en värmeväxlare av plattyp, för att minska påverkningarna av rörelseändringar och vibrationer orsakade av variationer i det inre trycket och temperaturen. Det väsentliga med uppfinningen är att änden är uppbyggd av en värmeväxlarplatta 1 och av ett ändparti 3 så, att ändpartiet 3 genom svetsning är fogat till värmeväxlarpaketets 8 yttre mantel så, att det bildar en sluten kammare 5 i värmeväxlarens ände, i vilken kammarae 5 det förs in och/eller skapas ett tryck 7 som är högre än den utvändiga trycknivrån och som genom förmedling av värmeväxlarplattan 1 tar emot och dämpar den vibration och de tryckslag som förekommer i värmeväxlarens mediekretsar och som är skadliga för värmeväxlarens konstruktion.

FI126717 B (2017)

Teknologi
EPO 0903554 B1 (2004)
FI 79409 (1989 Original)
Teknologi Licensering