1

2

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Värma och kyla cirkulationsvatten
 • Kylning av hydraulikoljor
 • Kyl- och frysanläggningar samt luftkonditionering. För alla kylmedier, även ammoniak.
 • Förångare, kondensorer, överhettning kylare och kylare för kompressorolja.
 • Bruks- och processvatten. Mejeri-, livsmedel- och köttindustrier.
 • VVS
 • Kylare för motoroljor. Fartyg, diesel/gaskraftverk och tåg.
 • Kylare för transformator oljor
 • Ångkondensering. Även kondensering av miljöfarliga ångor och återföring till processen. Kemiska industrier
 • Destillering i kemiska industrier
 • Förvärmare av brännoljor
 • Flytgas värmare
 • Olje- och vattenkylare och avfukta i bioprocess och tryckluftkompressorer.
 • Het- och kalloljetillämpningar
 • Diskcentral värmeväxlare
 • Luft- och gas värmare och –kylare. Brännceller.
 • Saltlösningkylare
 • Provtagare
 • Simbassängvärmare
 • Olikartade specialtillämpningar hos kunderna.

Kontakt Information

Raucell Oy

Tehdaskylänkatu 11 B
FI-11710 Riihimäki, Finland

GSM +358 44 742 7035
Tel. +358 19 739 554
E-mail: sales[at]vahterus.com
www.raucell.com

Patent

Uppfinningen avser en ändkonstruktion till ett tryckkärl, mest lämpligen till en värmeväxlare av plattyp, för att minska påverkningarna av rörelseändringar och vibrationer orsakade av variationer i det inre trycket och temperaturen. Det väsentliga med uppfinningen är att änden är uppbyggd av en värmeväxlarplatta 1 och av ett ändparti 3 så, att ändpartiet 3 genom svetsning är fogat till värmeväxlarpaketets 8 yttre mantel så, att det bildar en sluten kammare 5 i värmeväxlarens ände, i vilken kammarae 5 det förs in och/eller skapas ett tryck 7 som är högre än den utvändiga trycknivrån och som genom förmedling av värmeväxlarplattan 1 tar emot och dämpar den vibration och de tryckslag som förekommer i värmeväxlarens mediekretsar och som är skadliga för värmeväxlarens konstruktion.

FI126717 B (2017)

Teknologi
EPO 0903554 B1 (2004)
FI 79409 (1989 Original)
Teknologi Licensering