1

2

VATTENVÄRMARE: SERIE-W

I exemplet nedan värms bruksvatten med värmepannans vatten. Vatten från värmepannan är 90 – 40 ºC och bruksvattnet 5 – 55 ºC. Vattenflöde i båda kretsar är lika. Tryckfallen i båda kretsar är 25 kPa (0.25bar).

Typ Värmnings-effekt Vattenflöde Mått Vikt
kW m³/h Φ/S kg
240-120-9W 73 1,3 240/56 15
240-120-15W 127 2,2 240/70 17
240-120-23W 200 3,5 240/86 19
240-120-35W 309 5,3 240/112 23
240-120-51W 454 7,8 240/152 27
240-120-81W 727 12,5 240/220 33
240-120-105W 945 16,3 240/276 41
240-120-135W 1218 21,0 240/346 48
240-120-151W 1363 23,4 240/383 53

Φ = diameter (mm)
S = paketets tjocklek (mm)

I exemplet nedan värms cirkulationsvatten med vatten från värmepanna. Vattnet i värmepannan är 85 – 65 ºC och i cirkulationskretsen 50 – 70 ºC. Vattenflöde i båda kretsar är lika. Tryckfallen i båda kretsar är 20 kPa (0.20bar).

 

Typ Värmnings-effekt Vattenflöde Mått Vikt
kW m³/h Φ/S kg
240-120-9W 27 1,2 240/56 15
240-120-15W 47 2,0 240/70 17
240-120-23W 75 3,2 240/86 19
240-120-35W 115 4,9 240/112 23
240-120-51W 169 7,3 240/152 27
240-120-81W 270 11,6 240/220 33
240-120-105W 353 15,1 240/276 41
240-120-135W 452 19,4 240/346 48
240-120-151W 506 21,7 240/383 53

Φ = diameter (mm)
S = paketets tjocklek (mm)

Kontakt Information

Raucell Oy

Tehdaskylänkatu 11 B
FI-11710 Riihimäki, Finland

GSM +358 44 742 7035
Tel. +358 19 739 554
E-mail: sales[at]vahterus.com
www.raucell.com

Patent

Uppfinningen avser en ändkonstruktion till ett tryckkärl, mest lämpligen till en värmeväxlare av plattyp, för att minska påverkningarna av rörelseändringar och vibrationer orsakade av variationer i det inre trycket och temperaturen. Det väsentliga med uppfinningen är att änden är uppbyggd av en värmeväxlarplatta 1 och av ett ändparti 3 så, att ändpartiet 3 genom svetsning är fogat till värmeväxlarpaketets 8 yttre mantel så, att det bildar en sluten kammare 5 i värmeväxlarens ände, i vilken kammarae 5 det förs in och/eller skapas ett tryck 7 som är högre än den utvändiga trycknivrån och som genom förmedling av värmeväxlarplattan 1 tar emot och dämpar den vibration och de tryckslag som förekommer i värmeväxlarens mediekretsar och som är skadliga för värmeväxlarens konstruktion.

FI126717 B (2017)

Teknologi
EPO 0903554 B1 (2004)
FI 79409 (1989 Original)
Teknologi Licensering