1

2

Produkt presentation

NY PRODUKTINNOVATION

RauCell plattvärmeväxlare är innovationen med många tillämpningar. Kundleveranser från år 1994.

EFFEKTIV OCH LITEN, HÅLLBAR

I värmeöverföringsplattorna finns inga flödeshål som minskar värmeöverförings ytan och begränsar flöderna. Plattorna är svetsade ihop från kanterna till enhetligt och hållbar mantel. Ingen kassettkonstruktion, som ”Plate and Shell”

KONSTRUKTION ÄR HELT AV SYRAFAST ROSTFRITT STÅL, AISI316L

Primära och sekundära kretsar och alla ytor är av materialet AISI316L. Syrafast rostfritt stål är utmärkt allmän konstruktion stål. Plattmellanrum är rena och innehåller inga, främmande lösliga giftiga metaller.

FÖRMÅNLIG OCH MILJÖVÄNLIG

Värmeväxlarens konstruktion inte innehåller lödningar av okända och giftiga metall som koppar. Den lämpar sig utmärkt till livsmedelindustrier och kemi – industrin. Också till hygieniska utrymmen.

INGA LÖDNINGAR ELLER TÄTNINGAR

Värmeväxlarna är helt svetsade. I konstruktionen finns inte lösliga lödningar. Inte heller läckande tätningar av gummi hos kant – och flödeshål.

VÄLJBARA KOPLINGSTORLEKAR, FÄRDIGA SPOL- OCH DISKUTTAG

Väljbara koplingstorlekar är G1/2”, G3/4”, G1”, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 (”DN” är svetsbara tub ändor ). Kretsar som kräver spolning och disk förses med extra uttag.

VIDSTRÄKTA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Vatten, vattenlösningar, ånga, dunst, oljor, hydraulikoljor, hetoljor, kalloljor, brännoljor, kemikalier, gaser och luft.

Vi följer EU – direktivet för tryck-kärl 97/23/EU. Tillåtna användningstryck är från vakuum till 60 bar. Tillåtna användningstemperatur är från frys (-40C) till flera hundra grader Celsius.

Kontakt Information

Raucell Oy

Tehdaskylänkatu 11 B
FI-11710 Riihimäki, Finland

GSM +358 44 742 7035
Tel. +358 19 739 554
E-mail: sales[at]vahterus.com
www.raucell.com

Patent

Uppfinningen avser en ändkonstruktion till ett tryckkärl, mest lämpligen till en värmeväxlare av plattyp, för att minska påverkningarna av rörelseändringar och vibrationer orsakade av variationer i det inre trycket och temperaturen. Det väsentliga med uppfinningen är att änden är uppbyggd av en värmeväxlarplatta 1 och av ett ändparti 3 så, att ändpartiet 3 genom svetsning är fogat till värmeväxlarpaketets 8 yttre mantel så, att det bildar en sluten kammare 5 i värmeväxlarens ände, i vilken kammarae 5 det förs in och/eller skapas ett tryck 7 som är högre än den utvändiga trycknivrån och som genom förmedling av värmeväxlarplattan 1 tar emot och dämpar den vibration och de tryckslag som förekommer i värmeväxlarens mediekretsar och som är skadliga för värmeväxlarens konstruktion.

FI126717 B (2017)

Teknologi
EPO 0903554 B1 (2004)
FI 79409 (1989 Original)
Teknologi Licensering