1

2

RAUCELL ÅNGVÄRMEVÄXLARE; SERIE–S

I exemplet nedan är värmande ångtrycket 3 bar och temperaturen 134Cº. Temperaturerna på vattnet som värmas är 10 – 55Cº. Vattnets tryckfall är 50 kPa. Värmeväxlarens diameter är 240 mm.

Typ Värmeeffekt Vattenflöde Ångförbrukning Mått Vikt
kW m³/h kg/h Φ/S kg
240-45-9S 198 3,8 329 240/52 15
240-45-15S 314 6,0 522 240/63 17
240-45-23S 471 9,0 782 240/80 19
240-45-35S 706 13,5 1173 240/106 23
240-45-51S 1020 19,5 1694 240/142 27
240-45-81S 1606 30,7 2668 240/207 33
240-45-105S 2082 39,8 3459 240/260 41
240-45-135S 2669 51,0 4434 240/328 48
240-45-151S 2983 57,0 4956 240/365 53

Φ = diameter (mm)
S = paketets tjocklek (mm)

Obs! Vid värmning vatten med ånga bör man undgå överhetta och riskavklorid/fluoridsalt korrosion genom, att övervaka punktlig och saktad funktion av ångventilen. Ändamålsenligt är, att arrangera kontinuerlig och riklig vattenflöde genom värmeväxlaren. Vid svåra förhållanden kan man välja istället för syrafast stål AISI 316L mera kloridbeständig syrafast stål SHO254. Se ”Användning och underhåll” av RauCell plattvärmeväxlare.

Kontakt Information

Raucell Oy

Tehdaskylänkatu 11 B
FI-11710 Riihimäki, Finland

GSM +358 44 742 7035
Tel. +358 19 739 554
E-mail: sales[at]vahterus.com
www.raucell.com

Patent

Uppfinningen avser en ändkonstruktion till ett tryckkärl, mest lämpligen till en värmeväxlare av plattyp, för att minska påverkningarna av rörelseändringar och vibrationer orsakade av variationer i det inre trycket och temperaturen. Det väsentliga med uppfinningen är att änden är uppbyggd av en värmeväxlarplatta 1 och av ett ändparti 3 så, att ändpartiet 3 genom svetsning är fogat till värmeväxlarpaketets 8 yttre mantel så, att det bildar en sluten kammare 5 i värmeväxlarens ände, i vilken kammarae 5 det förs in och/eller skapas ett tryck 7 som är högre än den utvändiga trycknivrån och som genom förmedling av värmeväxlarplattan 1 tar emot och dämpar den vibration och de tryckslag som förekommer i värmeväxlarens mediekretsar och som är skadliga för värmeväxlarens konstruktion.

FI126717 B (2017)

Teknologi
EPO 0903554 B1 (2004)
FI 79409 (1989 Original)
Teknologi Licensering