1

2

MEDIER FÖRTECKNING

RauCell plattvärmeväxlare anpassar sig för medier från gaser och ångor till viskosa vätskor.

 

  • Vatten
  • Ånga
  • Glykolvatten
  • Metanol, etanol, propanol och andra kemiska vätskor och gas
  • Värmeöverföringsvätskor
  • Oljor
  • Kylmedier som ammoniak och R-kylämnen
  • Olika disklösningar. Lut/syravatten
  • Saltvatten. Begränsad till låga temperaturer AISI 316L. SMO254
  • Luft

Kontakt Information

Raucell Oy

Tehdaskylänkatu 11 B
FI-11710 Riihimäki, Finland

GSM +358 44 742 7035
Tel. +358 19 739 554
E-mail: sales[at]vahterus.com
www.raucell.com

Patent

Uppfinningen avser en ändkonstruktion till ett tryckkärl, mest lämpligen till en värmeväxlare av plattyp, för att minska påverkningarna av rörelseändringar och vibrationer orsakade av variationer i det inre trycket och temperaturen. Det väsentliga med uppfinningen är att änden är uppbyggd av en värmeväxlarplatta 1 och av ett ändparti 3 så, att ändpartiet 3 genom svetsning är fogat till värmeväxlarpaketets 8 yttre mantel så, att det bildar en sluten kammare 5 i värmeväxlarens ände, i vilken kammarae 5 det förs in och/eller skapas ett tryck 7 som är högre än den utvändiga trycknivrån och som genom förmedling av värmeväxlarplattan 1 tar emot och dämpar den vibration och de tryckslag som förekommer i värmeväxlarens mediekretsar och som är skadliga för värmeväxlarens konstruktion.

FI126717 B (2017)

Teknologi
EPO 0903554 B1 (2004)
FI 79409 (1989 Original)
Teknologi Licensering