1

2

Kontakt information

RAUCELL OY

Adress:
Tehdaskylänkatu 11 B
FI-11710 Riihimäki, Finland

Sales: +358 44 742 7035
Tel: +358 19 739 554
sales[at]vahterus.com
www.raucell.com

Också i Sverige

Stainless Engineering Ab

Box 64
SE-18521 Vaxholm, Sweden
Tel. +46 8541 335 41
info[at]stainlessengineering.se

  Kontakt Information

  Raucell Oy

  Tehdaskylänkatu 11 B
  FI-11710 Riihimäki, Finland

  GSM +358 44 742 7035
  Tel. +358 19 739 554
  E-mail: sales[at]vahterus.com
  www.raucell.com

  Patent

  Uppfinningen avser en ändkonstruktion till ett tryckkärl, mest lämpligen till en värmeväxlare av plattyp, för att minska påverkningarna av rörelseändringar och vibrationer orsakade av variationer i det inre trycket och temperaturen. Det väsentliga med uppfinningen är att änden är uppbyggd av en värmeväxlarplatta 1 och av ett ändparti 3 så, att ändpartiet 3 genom svetsning är fogat till värmeväxlarpaketets 8 yttre mantel så, att det bildar en sluten kammare 5 i värmeväxlarens ände, i vilken kammarae 5 det förs in och/eller skapas ett tryck 7 som är högre än den utvändiga trycknivrån och som genom förmedling av värmeväxlarplattan 1 tar emot och dämpar den vibration och de tryckslag som förekommer i värmeväxlarens mediekretsar och som är skadliga för värmeväxlarens konstruktion.

  FI126717 B (2017)

  Teknologi
  EPO 0903554 B1 (2004)
  FI 79409 (1989 Original)
  Teknologi Licensering