1

2

RAUCELL HYDRAULIK OLJEKYLARE; SERIE-H

Typ Kyleffekt Oljeflöde Vattenflöde Anslutningar Mått Vikt
kW L/min L/min Φ/S kg
240-120-9H 10 26 20 R3/4″ 240/52 15
240-120-15H 18 47 36 R3/4″ 240/63 17
240-120-23H 27 70 55 R1″ 240/80 19
240-120-35H 40 105 81 R1″ 240/106 23
240-120-51H 58 151 118 NS40 240/142 27
240-120-81H 92 239 188 NS40 240/207 33
240-120-105H 119 309 243 NS40 240/260 41
240-120-135H 152 396 311 NS50 240/328 48
240-120-151H 175 455 358 NS50 240/365 53

 

Φ = diameter (mm)
S = paketets tjocklek (mm)

Oljetyp: ISO VG46
Oljans temperaturer 60 – 45 ºC
Oljans tryckfall 100 kPa
Kylvattnets temperaturer 25 – 32 ºC
Kylvattnets tryckfall 35 kPa
Obs.: I värmeöverföringskoefficienten finns 20% extra mot smuts och annat.

Tabellen kan också användas när man vill ha värmeväxlaren för oljetypen ISO VG220
Oljans temperaturer 65 – 50 ºC
Oljans tryckfall under 200 kPa
Kylvattnets temperaturer 25 – 32 ºC.
Kylvattnets tryckfall 35 kPa

Råd: Välj horisontal rad i tabellen som ligger närmast ursprungsvärden “Oljeflöde”. ISO VG 220 motsvarande värmeväxlar typ är på följande horisontal rad. Exempel: Olja typen är VG 220 och oljeflödet är 70 L/min. Värmeväxlar typ är 240-120-35H.

Kontakt Information

Raucell Oy

Tehdaskylänkatu 11 B
FI-11710 Riihimäki, Finland

GSM +358 44 742 7035
Tel. +358 19 739 554
E-mail: sales[at]vahterus.com
www.raucell.com

Patent

Uppfinningen avser en ändkonstruktion till ett tryckkärl, mest lämpligen till en värmeväxlare av plattyp, för att minska påverkningarna av rörelseändringar och vibrationer orsakade av variationer i det inre trycket och temperaturen. Det väsentliga med uppfinningen är att änden är uppbyggd av en värmeväxlarplatta 1 och av ett ändparti 3 så, att ändpartiet 3 genom svetsning är fogat till värmeväxlarpaketets 8 yttre mantel så, att det bildar en sluten kammare 5 i värmeväxlarens ände, i vilken kammarae 5 det förs in och/eller skapas ett tryck 7 som är högre än den utvändiga trycknivrån och som genom förmedling av värmeväxlarplattan 1 tar emot och dämpar den vibration och de tryckslag som förekommer i värmeväxlarens mediekretsar och som är skadliga för värmeväxlarens konstruktion.

FI126717 B (2017)

Teknologi
EPO 0903554 B1 (2004)
FI 79409 (1989 Original)
Teknologi Licensering