1

2

KÄYTTÖSOVELLUKSET

 • hydrauliikkaöljyn jäähdyttimet mm. linjahydrauliikat paperi- ja selluteollisuudessa, puhaltimissa, vesiturbiineissa
 • kylmälaite-/ ilmastointilämmönsiirtimet: höyrystimet, lauhduttimet, tulistuksenpoistimet ja kompressoriöljyjen jäähdyttimet (kaikille kylmäaineille, myös ammoniakille!) mm. alan teollisuudelle ja loppukäyttäjille
 • käyttöveden valmistus mm. maidonjalostuksessa, valmisruokateollisuudessa ja lihanjalostuksessa
 • rakennusten LVI-kohteet
 • moottoriöljyjen jäähdyttimet mm. laivoissa, junissa sekä diesel- ja kaasuvoimaloissa
 • muuntajaöljyjen jäähdyttimet sähkötiloissa
 • hönkälauhduttimet mm. puunjalostusteollisuudessa ja kemianteollisuudessa (myös ympäristölle vaarallisten hönkien talteenotto ja palautus prosessiin)
 • tislauslämmönsiirtimet mm. kemianteollisuudessa
 • polttoöljyn esilämmittimet mm. alan poltinteollisuudessa ja loppukäyttäjille
 • nestekaasulämmittimet mm. tehdasteollisuudessa
 • paineilmakompressoreiden öljyn ja veden jäähdyttimet sekä paineilman vedenerotusjäähdyttimet
 • biokaasujen vedenerotusjäähdyttimet
 • kuumaöljyn ja kylmäöljyn lämmittimet ja jäähdyttimet mm. kemian prosessiteollisuudessa
 • pesukeskuslämmönsiirtimet mm. maidonjalostuksessa, virvoitusjuomateollisuudessa, pesulateollisuudessa ja metalliteollisuudessa
 • ilmanlämmittimet (esim. höyryllä tai kuumaöljyllä) mm. kemianteollisuudessa
 • suolalaukan jäähdyttimet mm. lihanjalostusteollisuudessa
 • näytteenottimet
 • uima-allaslämmittimet
 • kalankasvatussovellukset
 • asiakkaiden erityissovellukset

Yhteystiedot

Raucell Oy

Tehdaskylänkatu 11 B
11710 Riihimäki

Myynti 044 742 7035
Vaihde 019 739 554
Email: sales[at]vahterus.com
www.raucell.fi

Patentit

Keksinnön kohteena on paineastioiden, soveltuvimmin levytyyppisten lämmönsiirrinten päädyn rakenne, sisäisen paineen ja lämpötilan vaihteluiden aiheuttamien liikemuutosten ja värähtelyiden vaikutusten vähentämiseksi. Olennaista keksinnössä on, että pääty rakentuu lämmönsiirrinlevystä 1 ja päätyosasta 3 siten, etä päätyosa 3 on hitsaamalla yhdistetty lämmönsiirrinpaketin 8 ulkopinnan vaippaan, muodostaen lämmönsiirtimen päätyyn suljetun kammion 5, johon kammioon 5 tuodaan ja/tai synnytetään ulkoista painetasoa korkeampi paine 7, joka lämmönsiirrinlevyn 1 välityksellä ottaa vastaan ja vaimentaa lämmönsiirtimen väliainepiireissä olevaa lämmönsiirrinrakenteelle vahingollista värinää ja paineiskuja.

FI126717 B (2017)

Teknologia
EPO 0903554 B1 (2004)
FI 79409 (1989 Original)
Lisensointi